KORZYŚCI

karty

Za każdą złotówkę wydaną na polisę w LINK4 otrzymasz 5 pkt VITAY

Punkty wymieniaj na rabaty paliwowe oraz produkty z oferty Stop Cafe lub nagrody z katalogu dostępne na www.vitay.pl

Vitay

JAK TO DZIAŁA

kup polisę

Kup polisę przez dedykowany
kalkulator lub infolinię.

podajesz numer

Podajesz nr karty
VITAY w formularzu.

opłacasz polisę

Opłacisz polisę, która otrzymasz
na dodany adres e-mailowy.

twoje punkty

Twoje punkty VITAY zostaną
dodane w ciągu 30 dni.
Punkty wymieniaj na nagrody.

KALKULATORY

Samochód

SAMOCHÓD

Ubezpieczenie OC i AC

OBLICZ SKŁADKĘ
Podróż

PODRÓŻ

Ubezpieczenie turystyczne

OBLICZ SKŁADKĘ
Nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ

Ubezpieczenie domu lub
mieszkania

OBLICZ SKŁADKĘ

lub zadzwoń(22) 444 44 55

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.orlen-ubezpieczenia.pl (dalej jako "Serwis").

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.orlen-ubezpieczenia.pl jest ORLEN USŁUGI FINANSOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa ul. Bielańska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000785348, numer NIP: 5223159438, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000 zł., adres elektroniczny: kontakt@orlen-ubezpieczenia.pl (dalej jako: „ORLEN UF”).

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Aby strona działała poprawnie, czasami konieczne jest umieszczenie na Twoim urządzeniu niewielkich plików danych, zwanych cookies. Informacje nt. stosowanych rodzajów plików cookie udostępniamy Tobie w formie baneru (okna), który możesz wyświetlić w dowolnym momencie za pośrednictwem tego linku.

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie wymagana jest Twoja zgoda, którą możesz zmienić lub odwołać w dowolnym momencie, ustawiając swoje preferencje w banerze (oknie), dostępnym za pomocą tego linku.

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, Twoja zgoda będzie ważna przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej ją zmienisz. Jeśli nie wyrazisz zgody, Twój wybór będzie przechowywany przez 14 dni.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.
 1. I. ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

  ORLEN USŁUGI FINANSOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa ul. Bielańska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000785348, numer NIP: 5223159438, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000 zł., adres elektroniczny: kontakt@orlen-ubezpieczenia.pl (dalej jako: „ORLEN UF”) informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu.

  Jak skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

  ORLEN UF wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane inspektora ochrony danych dostępne są na stronie www.www.orlen-ubezpieczenia.pl w sekcji ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Z Inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się:

  • pisemnie na adres korespondencyjny ORLEN UF , ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
  • wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@orlen-ubezpieczenia.pl

   

  W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji usług przez ORLEN UF polegających na udostępnianiu Serwisu. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ORLEN UF oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dodatkowo Twoje dane mogą być przetwarzane za Twoją zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu.

   

  Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

  W odniesieniu do usług ORLEN UF Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

  Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN UF pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

  Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu dane te będą przetwarzane do casu wycofania zgody.

   

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  W odniesieniu do usług ORLEN UF w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś).

  Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN UF oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ORLEN UF polegający na dopasowaniu treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie).

  W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

   

  Wymóg podania danych

  Podanie danych w celu realizacji usług ORLEN UF jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

  Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Brak danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

  Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN UF m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN UF i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z OUF jako administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych.

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 2. II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości ORLEN UF może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

  ZASTRZEŻENIA PRAWNE

  Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.orlen-ubezpieczenia.pl, są zastrzeżone przez ORLEN Usługi Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa ul. Bielańska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000785348, numer NIP: 5223159438, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000 zł. (dalej: „ORLEN UF”).

  Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN UF, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN UF. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN UF.

  ORLEN UF na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN UF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN UF nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN UF.